Skanlab AS

Skanlab Therapy™


Den spontana djupvärmen leder till att blodkärlen expanderar (vasodilation) och ämnesomsättningen (metabolismen) därmed ökar och att den kollagena vävnaden blir mer elastisk. Även muskeltonus sjunker genom den lokala värmeappliceringen. Därigenom dämpas smärtan.

 

Behandlingstiden beror i allt väsentligt på vävnadsdjupen och är i genomsnitt 4 till 6 minuter lång. Vid tjockare vävnadsskikt (t.ex. lår) kan den vara upp till 10 minuter.

 

 

 

Skanlab Laser™ Pro


Behandling med laserljus är överföring av koncentrerad energi till cellerna.
Cellerna utnyttjar energin från laserljuset och därmed snabbas läkningen på.

Laserljusets effekt på kroppen kan delas upp i 4 huvudpunkter:

• Inflammationshämmande effekt

• Direkt smärtlindrande effekt

• Ökad frigivning av olika byggmaterial från cellerna

• Frigivning av slaggprodukter i cellerna

Allt detta stärker immunförsvaret, ger bättre cellfunktioner
och därmed kroppens förmåga att läka snabbare vid sjukdom
och skador.